pedigree of Jacob Breiten

Jacob Breiten (25386)
nacido en 1850-09-17 -- Unknown
Died on 1933-07-15 --

Niños
Ida Breiten (25382)
nacido en 1886-12-23 -- Texas
Died on 1975-01-09 -- Hondo, Medina Co., Texas
Annie Marie Breiten (25387)
nacido en 1888-12-21 -- Unknown
Died on 1949-07-14 --
Emma Leonora Breiten (25388)
nacido en 1891-02-12 -- Medina County, Texas, USA
Died on 1939-11-10 -- Medina County, Texas, USA
Robert Bernhardt Breiten (25389)
nacido en 1893-08-25 -- Quihi, Medina County, Texas, USA
Died on 1925-12-05 -- Hondo Medina County Texas, USA
Lisetta Mina Breiten (25390)
nacido en 1896-04-10 -- Unknown
Died on 1983-05-01 --
John Breiten (25391)
nacido en 1818-04-11 -- Unknown
Died on 1892-05-17 --