pedigree of Fidel Enderle

Fidel Enderle (16945)
Araw ng Kapanganakan 1806-02-21 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1862-03-26 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA

Pangalan ng Asawa (Mga naging asawa)
Johanna Baumgartner (16980)
Araw ng Kapanganakan 1813-05-19 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1866-11-14 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Coelestina Kaiser (16977)
Araw ng Kapanganakan 1812-09-16 -- Niederhof, Germany
Araw ng Pagkamatay 1837-03-21 -- Rhina, Baden, Germany
Anak (Mga Anak)
Fidel Enderle (16978)
Araw ng Kapanganakan 1832-08-09 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1838-06-07 --
Pankraz Enderle (16939)
Araw ng Kapanganakan 1835-01-21 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1893-03-16 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Joseph Enderle (16979)
Araw ng Kapanganakan 1837-03-17 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1837-04-18 -- Rhina, Baden, Germany
Johanna Enderle (16981)
Araw ng Kapanganakan 1838-08-21 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1887-03-01 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Sophia Enderle (16982)
Araw ng Kapanganakan 1840-01-14 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1840-07-13 -- Rhina, Baden, Germany
Fidel Enderle (16983)
Araw ng Kapanganakan 1841-05-06 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1841-08-14 -- Murg, Waldshut, Baden-Wuerttemberg, Germany
Sophia Enderle (16984)
Araw ng Kapanganakan 1843-03-06 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1891-10-07 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Sophia Enderle (16985)
Araw ng Kapanganakan 1844-02-29 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay about 1846 --
Cangor Enderle (16986)
Araw ng Kapanganakan about 1846 -- Unknown
Araw ng Pagkamatay about 1846 --
Maria Enderle (16987)
Araw ng Kapanganakan 1849-12-11 -- Vanderberg, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1921-03-25 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Louis Enderle (16988)
Araw ng Kapanganakan 1853-04-26 -- Vanderberg, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1904-09-16 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Jacob Enderle (16946)
Araw ng Kapanganakan 1783-03-04 -- , Baden-Wuerttemberg, Germany
Araw ng Pagkamatay 1845-01-25 -- Murg, Baden, Germany
Joseph Jr. Enderle (16947)
Araw ng Kapanganakan 1759-07-30 -- Murg, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1796-10-09 --
Joseph Enderle (16948)
Araw ng Kapanganakan 1736-10-30 -- Hungary
Araw ng Pagkamatay about 1767 -- Hungary
Jacob Enderlin (16949)
Araw ng Kapanganakan about 1715 -- Rhina, Baden, Germany
Araw ng Pagkamatay 1797-04-01 -- Rhina, Baden, Germany