pedigree of Joseph Finger Jr.

Joseph Finger Jr. (17006)
Araw ng Kapanganakan 1843-06-01 -- Germany
Araw ng Pagkamatay 1917-05-17 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA

Pangalan ng Asawa (Mga naging asawa)
Maria Enderle (16987)
Araw ng Kapanganakan 1849-12-11 -- Vanderberg, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1921-03-25 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Anak (Mga Anak)
Louis Joseph Finger (17007)
Araw ng Kapanganakan 1870-03-15 -- Texas
Araw ng Pagkamatay 1947-03-05 -- Hondo, Medina, Texas, USA
William Finger (17008)
Araw ng Kapanganakan 1874-08-16 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1950-12-03 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Anna Regina Finger (17009)
Araw ng Kapanganakan 1876-08-19 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1959-08-31 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Edward Finger (17010)
Araw ng Kapanganakan 1878-10-14 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1949-03-07 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Henry Martin Finger (17011)
Araw ng Kapanganakan 1881-04-19 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1941-08-18 --
John Marcus Finger (17012)
Araw ng Kapanganakan 1883-03-23 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1951-04-25 -- Hondo, Medina, Texas, USA
Mary Johanna Finger (17013)
Araw ng Kapanganakan 1885-07-03 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1952-05-03 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Charles Finger (17014)
Araw ng Kapanganakan 1887-06-23 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1958-11-17 -- Hondo, Medina, Texas, USA
Frank Mathews Finger (17015)
Araw ng Kapanganakan 1890-01-12 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1943-07-19 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Alfred Martin Finger (17016)
Araw ng Kapanganakan 1892-07-19 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1940-12-13 -- D'Hanis, Medina, Texas, USA
Francois Joseph Finger (24417)
Araw ng Kapanganakan 1816-05-25 -- Oberentzen, France
Araw ng Pagkamatay 1886-08-27 -- D'Hanis, Medina Co., Tx.