pedigree of James Hines

James Hines (24035)
Araw ng Kapanganakan about March 1853 -- VA, USA
Araw ng Pagkamatay before 1910 -- TX, USA

Anak (Mga Anak)
Frank E Hines (24033)
Araw ng Kapanganakan about 1884 -- Unknown
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
James Hines (24036)
Araw ng Kapanganakan about March 1886 -- TX, USA
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Mattie Hines (24037)
Araw ng Kapanganakan about Dec 1888 -- TX, USA
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Joseph E Hines (24038)
Araw ng Kapanganakan 1890-02-01 -- TX, USA
Araw ng Pagkamatay unknown to us --