pedigree of Magdalena Breiten

Magdalena Breiten (2567)
Araw ng Kapanganakan 1877-07-11 -- Quihi Medina County Texas, USA
Araw ng Pagkamatay 1939-03-08 -- Hondo Medina County Texas, USA

Pangalan ng Asawa (Mga naging asawa)
Heinrich George Saathoff (2425)
Araw ng Kapanganakan 1868-05-08 -- Germany
Araw ng Pagkamatay 1947-02-01 -- Unknown
John Breiten (25391)
Araw ng Kapanganakan 1818-04-11 -- Unknown
Araw ng Pagkamatay 1892-05-17 --