pedigree of Daniel Greenleaf

Daniel Greenleaf (8051)
Araw ng Kapanganakan 1657-02-17 -- Boston, Suffolk, Massachusetts
Araw ng Pagkamatay 1659-12-05 -- Unknown

Stephen Greenleaf (7369)
Araw ng Kapanganakan 1628-08-10 -- Essex, Essex, Massachusetts
Araw ng Pagkamatay 1690-12-01 -- Newbury, Essex, Massachusetts
Elizabeth Coffin (7201)
Araw ng Kapanganakan about 1635 -- Devonshire, England
Araw ng Pagkamatay 1678-11-19 -- Newbury, Essex, Massachusetts
Edmund Greenleaf (6709)
Araw ng Kapanganakan 1573-01-02 -- Ipswich, Suffolk, England
Araw ng Pagkamatay 1671-03-24 -- Boston, Suffolk, Massachusetts
Sarah Dole (7319)
Araw ng Kapanganakan about 1590 -- Thornbury or Brixton, England
Araw ng Pagkamatay 1662-01-18 -- Boston, Suffolk, Massachusetts
Tristram Coffin (6601)
Araw ng Kapanganakan before 1609 -- Brixton, Devonshire, England
Araw ng Pagkamatay 1681-10-02 -- Nantucket, Nantucket, Massachusetts
Dionis Stevens (6960)
Araw ng Kapanganakan before 1609 -- Brixton, Devonshire, England
Araw ng Pagkamatay 1676-09-16 -- Nantucket, Nantucket, Massachusetts
John Greenleaf (7360)
Araw ng Kapanganakan about 1544 -- Ipswich, Suffolk, England
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Margaret Greenleaf (7362)
Araw ng Kapanganakan about 1546 -- Ipswich, Suffolk, England
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Peter Coffin (7249)
Araw ng Kapanganakan about 1580 -- Brixton, Devonshire, England
Araw ng Pagkamatay 1627-12-21 -- England
Johanna Thember (7669)
Araw ng Kapanganakan about 1584 -- Brixton, Devon, England
Araw ng Pagkamatay 1661-05-30 -- Boston, Suffolk, Massachusetts
Robert Stevens (7637)
Araw ng Kapanganakan about 1563 -- Brixton, Devonshire, England
Araw ng Pagkamatay 1627-02-04 -- Brixton, Devonshire, England
Dionis ? (7063)
Araw ng Kapanganakan about 1578 -- England
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Stephen Greenleaf (8060)
Araw ng Kapanganakan about 1510 -- England
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Nicholas Coffin (7910)
Araw ng Kapanganakan about 1552 -- Brixton, Devon, England
Araw ng Pagkamatay 1613-10-08 -- Brixton, Devon, England
Joan E. ? (7720)
Araw ng Kapanganakan about 1550 -- Butler, Devon, England
Araw ng Pagkamatay 1614-02-05 -- Unknown
Robert Kember (8125)
Araw ng Kapanganakan about 1556 -- Lower Hartson, Devon, England
Araw ng Pagkamatay 1612-01-01 -- Brixton, Devon, England