pedigree of Mary Emily Destin

Mary Emily Destin (8785)
Araw ng Kapanganakan 1839-02-12 -- Unknown
Araw ng Pagkamatay 1907-05-14 -- Unknown

Pangalan ng Asawa (Mga naging asawa)
Shubael Emulous Rowlee (8632)
Araw ng Kapanganakan 1836-10-22 -- Volney, Oswego, New York
Araw ng Pagkamatay 1920-09-20 -- Unknown
Anak (Mga Anak)
John Eli Rowlee (8908)
Araw ng Kapanganakan 1859-10-25 -- USA
Araw ng Pagkamatay 1950-01-10 -- Unknown
S. Jennie Rowlee (8910)
Araw ng Kapanganakan 1865-02-15 -- USA
Araw ng Pagkamatay 1921-02-03 -- Ira Town, Cayuga, New York
Anna Rowlee (8904)
Araw ng Kapanganakan about 1870 -- USA
Araw ng Pagkamatay unknown to us --
Carrie Rowlee (8905)
Araw ng Kapanganakan about 1870 -- USA
Araw ng Pagkamatay unknown to us --