Heine Heinrich Schartow

This is the homepage of Heine Heinrich Schartow, czlonek (w 4 generacji) duzej rodziny.
Heinrich ma 3 ancestors i 210 heirs.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Heine Heinrich Schartow               
urodzony:okolo 1215 w Magdeburg
zmarl:unknown to us
rodzice:
Ojciec: Heidecke Schartow
dzieci:
syn: Heinrich Schartow born okolo 1240
zawody:
Schöffe am Kaiserlichen Schöffenstuhl in Magdeburg
miejsca zamieszkania :
Philo:
Memberships:
komentarz:
.
Links:
interesujace polaczenie do:
My relation to the administrator/Mein Verwandtschaftsgrad zum Administrator
Id:10172
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2022

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Espaol Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (10172) 2022-01: 0; 2022-02: 0; 2022-03: 248; 2022-04: 128; 2022-05: 110; 2022-06: -- (116)Last change: 2019-08-01 (Impressum)