Wilhelm Julius Uhr

This is the homepage of Wilhelm Julius Uhr, czlonek (w 22 generacji) duzej rodziny.
on ma 6 ancestors.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Wilhelm Julius Uhr               
urodzony:1854-10-18 w Hof, Amt Marienberg, Nassau, Prussia
zmarl:unknown to us
rodzice:
Ojciec: Johann Heinrich Uhr
zawody:
miejsca zamieszkania :
Philo:
Memberships:
komentarz:
Married to Louise REICHMUTH 1861 – 1945 (FF)
Links:
interesujace polaczenie do:
Id:23965
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2023

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Español Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (23965) 2022-09: 0; 2022-10: 0; 2022-11: 17; 2022-12: 22; 2023-01: 16; 2023-02: -- (3)Last change: 2019-08-01 (Impressum)