H. T. Wiemers

This is the homepage of H. T. Wiemers, czlonek (w 18 generacji) duzej rodziny.
H. ma 1 ancestors i 32 heirs.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:H. T. Wiemers               
urodzony:okolo 1690 w Deutschland
zmarl:1729-01-01 w Unknown
rodzice:
Ojciec: T. H. Wiemers
dzieci:
syn: T. H. Wiemers born okolo 1720
zawody:
miejsca zamieszkania :
Philo:
Memberships:
komentarz:
.
Links:
interesujace polaczenie do:
Id:2930
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2022

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Espaņol Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (2930) 2022-07: 0; 2022-08: 0; 2022-09: 39; 2022-10: 29; 2022-11: 38; 2022-12: -- (4)Last change: 2019-08-01 (Impressum)