Mena Mummy

This is the homepage of Mena Mummy, czlonek (w 22 generacji) duzej rodziny.
Mena ma 22 ancestors i 11 heirs.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Mena Mummy               
urodzony:okolo 1855 w Iowa, USA
zmarl:unknown to us
rodzice:
Ojciec: Johann Heinrich Christian Mumme
dzieci:
córka: Lizzie Hyde born okolo 1882
córka: Edna Hyde born okolo 1884
córka: Alice Hyde born okolo 1884
syn: Fred R Hyde born 1890-04-18
córka: Emma Hyde born okolo 1893
córka: Minnie Hyde born okolo 1896
syn: Charlie J Hyde born okolo May 1896
zawody:
miejsca zamieszkania :
1856 - Iowa, USA
Philo:
Memberships:
komentarz:
Also named Minnie Mamme (Iowa Census)
Married to Charles Hyde, Birthplace: Iowa
Links:
interesujace polaczenie do:
Id:15095
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2020

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Español Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (15095) 2020-03: 0; 2020-04: 0; 2020-05: 46; 2020-06: 37; 2020-07: 67; 2020-08: -- (18)Last change: 2019-08-01 (Impressum)