Viola Daisy Schweers

This is the homepage of Viola Daisy Schweers, czlonek (w 25 generacji) duzej rodziny.
Viola ma 27 ancestors; further 652 relatives by blood (93 living).

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Viola Daisy Schweers               
urodzony:1907-11-20 w USA
zmarl:unknown to us
rodzice:.
Ojciec: Jacob Schweers
Matka: Louisa Maria Theresa Graff