Priscilla Hartwell

This is the homepage of Priscilla Hartwell, czlonek (w 18 generacji) duzej rodziny.
Priscilla ma 47 ancestors.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Priscilla Hartwell               
urodzony:1692-12-18 w USA
zmarl:1693-01-07 w Unknown
rodzice:.
Ojciec: Ebenezer Hartwell
Matka: Sarah Smedley