Heinrich Julius Christian Mumme

This is the homepage of Heinrich Julius Christian Mumme, czlonek (w 23 generacji) duzej rodziny.
Heinrich ma 26 ancestors.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Heinrich Julius Christian Mumme               
urodzony:1833-04-27 w Westerlinde 
zmarl:1836-01-30 w Westerlinde 
rodzice:
Ojciec: Johann Heinrich Christian Mumme
Matka: Henriette Elisabeth Johanne Löhr
zawody:
miejsca zamieszkania :
Philo:
Memberships:
komentarz:
Links:
interesujace polaczenie do:
Id:9756
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2020

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Español Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (9756) 2020-02: 0; 2020-03: 0; 2020-04: 27; 2020-05: 30; 2020-06: 26; 2020-07: -- (15)Last change: 2019-08-01 (Impressum)