Dorothee Mumme

This is the homepage of Dorothee Mumme, czlonek (w 26 generacji) duzej rodziny.
Dorothee ma 38 ancestors.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:Dorothee Mumme               
urodzony:1954-12-21 w Bremen 
zmarl:1978-07-12 w Hannover
rodzice:
Ojciec: Hans Rudolph Alfred Mumme
Matka: Helga Romeiser
zawody:
Bibliothekarin
miejsca zamieszkania :
1954 - Bremen 
1972 - Hannover
Philo:
Memberships:
komentarz:
Dorothee wurde 1978 in Hannover ermordet und im Grab ihrer Eltern in Bremen-Riensberg beerdigt.
Links:
interesujace polaczenie do:
Id:9912
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2022

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Espaņol Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (9912) 2022-03: 0; 2022-04: 0; 2022-05: 48; 2022-06: 37; 2022-07: 41; 2022-08: -- (15)Last change: 2019-08-01 (Impressum)