T. H. Wiemers

This is the homepage of T. H. Wiemers, czlonek (w 17 generacji) duzej rodziny.
T. ma 33 heirs.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:T. H. Wiemers               
urodzony:okolo 1650 w Deutschland
zmarl:1699-01-01 w Unknown
 
dzieci:.
syn: H. T. Wiemers born okolo 1690