T. H. Wiemers

This is the homepage of T. H. Wiemers, czlonek (w 17 generacji) duzej rodziny.
T. ma 33 heirs.

Mark this
Login
Donate
Share
szukaj w naszej
bazie danych
 

Google Custom Search
 
Nazwisko:T. H. Wiemers               
urodzony:okolo 1650 w Deutschland
zmarl:1699-01-01 w Unknown
 
dzieci:
syn: H. T. Wiemers born okolo 1690
zawody:
miejsca zamieszkania :
Philo:
Memberships:
komentarz:
Links:
interesujace polaczenie do:
My relation to the administrator/Mein Verwandtschaftsgrad zum Administrator
Id:3724
You like to correct the above data? Then send us a formless E-Mail: KlausGebhardtgooglemail.com.


© Copyright 2006 - 2023

inne jezyki
Deutsch English Tagalog Espaņol Polski 

Top of the page

 

Pageviews: (3724) 2022-10: 0; 2022-11: 0; 2022-12: 99; 2023-01: 83; 2023-02: 91; 2023-03: -- (50)Last change: 2019-08-01 (Impressum)